Digikult, Göteborg 25–26 mars 2015

Konferensen om digitalt kulturarv med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling. www.digikult.se

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+