ISO on tour: investeren in docentkwaliteit

Dankzij het studievoorschot wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in docenten. Maar wat docentkwaliteit precies inhoudt en hoe daaraan gewerkt gaat worden is nog niet duidelijk. Op donderdag 10 december heeft het ISO daar verandering ingebracht tijdens de derde editie van ISO on tour.

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+