Scrutiny in the spotlight / Goleuni ar Graffu

This conference was jointly hosted by the Wales Audit Office, the Welsh Local Government Association, Welsh Government, the Centre for Public Scrutiny and Cardiff Business School. Is scrutiny having an impact? Are you getting value for money? And how do you know?

byGood Practice WAO192 Views
Favicon for https://storify.com
storify.com
170 views
Favicon for https://twitter.com
twitter.com
19 views
Embed

  1. Cafodd y gynhadledd hon ei chynnal ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru, y Ganolfan Craffu Gyhoeddus ac Ysgol Fusnes Caerdydd. Ydy'ch craffu chi'n cael effaith? Ydych chi'n cael gwerth am arian? A sut ydych chi'n gwybod hynny?
  2. Before the Event / Cyn y Digwyddiad

  3. Before the event we featured a range of blogs from guest contributors.
  4. Cyn y digwyddiad fe wnaethon ni cynnal blogiau gwadd amrywiol.
  5. We also created a Pinterest Board to collate resources - please let us know if you have any that you would like us to add. We will be continually updating this as we develop more resources.
  6. Fe wnaethon ni hefyd creu Bwrdd Pinterest i gasglu adnoddau - dywedwch wrthym os oes ganddo'ch unrhyw rhai hoffech chi i ni adio. Fe wnawn ni datblygu hwn yn barhaus wrth i ni ddatblygu mwy o adnoddau.
  7. On the Day / Ar y Dydd

  8. Opening Remarks / Sylwadau Agoriadol

  9. Minister for Local Government and Government Business, Lesley Griffiths AM / Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, Lesley Griffiths AC

Like
Share

Share

Facebook
Google+