NHS Hack Day, Cardiff 2015 / Diwrnod Hacio'r GIG, Caerdydd 2015

NHS Hack Days are weekend events that bring together healthcare and technology professionals and other “geeks who love the NHS” to help improve NHS IT.

Embed

  1. Mae Diwrnodau Hacio'r GIG yn ddigwyddiadau penwythnos sy'n dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a thechnoleg a "geeks sy'n caru'r GIG" at ei gilydd i wella Technoleg Gwybodaeth y GIG.
  2. Following the day / Dilyn y digwyddiad

  3. Arrivals / Dechrau'r dydd

  4. Pitches / Syniadau

Like
Share

Share

Facebook
Google+