Improving digital leadership and ownership

Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol

Embed

  1. Authority and knowledge are often separated within public service organisations. This seminar empowered attendees to lead the change agenda within their organisations. It looked at what is already available digitally, shared good practice and looked at the wider application of digital principles.
  2. Mae awdurdod a gwybodaeth yn aml yn cael eu gwahanu mewn sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus. Fe wnaeth y seminar hon grymuso'r mynychwyr i arwain yr agenda newid yn eu sefydliadau. Edrychodd ar yr hyn sydd eisoes ar gael yn ddigidol, rhannodd arfer da ac edrychodd ar gymhwyso egwyddorion digidol yn ehangach.
  3. Prif araith

    Steve O’Donoghue, Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru.
Like
Share

Share

Facebook
Google+