GovCamp Cymru 2016

GovCamp Cymru is an event in Wales where people discuss, create and innovate – looking at how technology, new thinking and public services can improve society.

Embed

  1. Mae GovCamp Cymru yn ddigwyddiad ble mae pobl yn trafod, creu ac arloesi. Mae'n edrych ar sut all technoleg, meddylfryd newydd a gwasanaethau cyhoeddus gwella cymdeithas.
  2. What is / Beth yw GovCamp Cymru?

  3. On the day / Ar y dydd

  4. Piches / Syniadau

  5. Sessions / Sesiynau

  6. Redesigning democracy / Ail-ddylunio ddemocratiaeth

Like
Share

Share

Facebook
Google+