GovCamp Cymru 2015

GovCamp Cymru is the unconference for people working in or with the Welsh public sector. Find out more at http://govcampcymru.org/.

Embed

  1. GovCamp Cymru yw'r anghynhadledd i bawb sy'n gweithio yn neu gyda'r sector cyhoeddus Cymreig. Ffeindiwch allan mwy yn govcampcymru.org/.
  2. The big day / Y dydd fawr

  3. Principles of an unconference / Egwyddorion Anghynhadledd

  4. Introductions / Cyflwyniadau

  5. Pitches / Syniadau

Like
Share

Share

Facebook
Google+