Designing effective services for frequent users

Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr

Embed

  1. This seminar looked at how organisations can work together to provide the right service in the right setting, with better outcomes for frequent users of public services.
  2. Edrychodd y seminar yma ar sut y gall sefydliadau gydweithio i ddarparu'r gwasanaeth cywir yn y lleoliad cywir gyda gwell canlyniadau i ddefnyddwyr sy'n mynychu gwasanaethau cyhoeddus yn aml.
  3. Designing effective services for frequent users
  4. Dylunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer aml-ddefnyddwyr
  5. Keynote speech / Prif araith

  6. Huw Vaughan Thomas, Auditor General for Wales / Archwilydd Cyffredinol Cymru
Like
Share

Share

Facebook
Google+