Dare to share: Sharing Personal Data to Better Serve Citizens and Communities

Rhannu Data Personol i Wasanaethu Dinasyddion a Chymunedau’n Well

Embed

  1. This was a free seminar with the Welsh Government, the Effective Services for Vulnerable Groups Board and Wales Council for Voluntary Action to share good practice, highlight examples where organisations have ‘dared to share’ and address some of the myths that still surround the sharing of personal data.
  2. Roedd hwn yn seminar am ddim gyda Llywodraeth Cymru, Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Effeithiol i Grwpiau sy’n Agored i Niwed a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru er mwyn rhannu arferion da, tynnu sylw at enghreifftiau o sefydliadau sydd wedi ‘mentro rhannu’, a rhoi sylw i rai o’r mythau sy’n gysylltiedig o hyd â rhannu data personol.
  3. Sharing Personal Data / Rhannu Data Personol
  4. Huw Vaughan Thomas, Auditor General for Wales / Archwilydd Cyffredinol Cymru

  5. Why you can and should share data / Pam y gallwch ac y dylech rannu data

Like
Share

Share

Facebook
Google+