Cover photo for МТШ Краљево

МТШ Краљево

Машинска техничка школа “14. октобар” у Краљеву образује и васпитава ученике у подручју рада машинство и обрада метала за различита занимања у трогодишњој и четворогодишњој школи као и специјалистичко образовање. Школа се налази у улици Индустријска 21 између Градског стадиона и Фабрике Вагона.
Published
GocaМТШ Краљево
174 viewsИз света културe и науке - 25. децембар
Thumbnail for Из света културe и науке - 25. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
353 viewsНаслеђе - 27. децембар
Thumbnail for Наслеђе - 27. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
137 viewsПолитичка историја света - 30. децембар
Thumbnail for Политичка историја света - 30. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
186 viewsИз света културе и науке - 17. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 17. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
124 viewsПолитичка историја света - 17. фебруар
Thumbnail for Политичка историја света - 17. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
183 viewsНаслеђе - 17. фебруар
Thumbnail for Наслеђе - 17. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
170 viewsИз света културе и науке - 16. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 16. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
216 viewsИз света културе и науке - 15. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 15. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
213 viewsПолитичка историја света - 15. фебруар
Thumbnail for Политичка историја света - 15. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
139 viewsНаслеђе - 25. децембар
Thumbnail for Наслеђе - 25. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
162 viewsИз политичка историја света - 24. децембар
Thumbnail for Из политичка историја света - 24. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
356 viewsИз света културе и науке - 24. децембар
Thumbnail for Из света културе и науке - 24. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
174 viewsИз света културe и науке - 25. децембар
Thumbnail for Из света културe и науке - 25. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
353 viewsНаслеђе - 27. децембар
Thumbnail for Наслеђе - 27. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
137 viewsПолитичка историја света - 30. децембар
Thumbnail for Политичка историја света - 30. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
186 viewsИз света културе и науке - 17. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 17. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
124 viewsПолитичка историја света - 17. фебруар
Thumbnail for Политичка историја света - 17. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
183 viewsНаслеђе - 17. фебруар
Thumbnail for Наслеђе - 17. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
170 viewsИз света културе и науке - 16. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 16. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
216 viewsИз света културе и науке - 15. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 15. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
213 viewsПолитичка историја света - 15. фебруар
Thumbnail for Политичка историја света - 15. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
139 viewsНаслеђе - 25. децембар
Thumbnail for Наслеђе - 25. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
162 viewsИз политичка историја света - 24. децембар
Thumbnail for Из политичка историја света - 24. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
356 viewsИз света културе и науке - 24. децембар
Thumbnail for Из света културе и науке - 24. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
143 viewsИз света културе и науке - 13. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 13. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
227 viewsИз света културе и науке - 12. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 12. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
273 viewsИз света културе и науке - 11. фебруар
Thumbnail for Из света културе и науке - 11. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
203 viewsПолитичка историја света - 11. фебруар
Thumbnail for Политичка историја света - 11. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
125 viewsНаслеђе - 15. јул
Thumbnail for Наслеђе - 15. јул
Published
GocaМТШ Краљево
191 viewsНаслеђе - 24. децембар
Thumbnail for Наслеђе - 24. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
99 viewsНаслеђе 26. децембар
Thumbnail for Наслеђе 26. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
96 viewsПолитичка историја света - 26. децембар
Thumbnail for Политичка историја света - 26. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
125 viewsПолитичка историја света - 16. фебруар
Thumbnail for Политичка историја света - 16. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
217 viewsНаслеђе - 11. фебруар
Thumbnail for Наслеђе - 11. фебруар
Published
GocaМТШ Краљево
103 viewsИз политичке историје света - 25. децембар
Thumbnail for Из политичке историје света - 25. децембар
Published
GocaМТШ Краљево
85 viewsИз света културe и науке - 27. децембар
Thumbnail for Из света културe и науке - 27. децембар