Presentació de la proposta Mobile Learning de la UNESCO

El 23 de setembre, la Fundació Jaume Bofill, el Centre UNESCO de Catalunya i la iniciativa mSchools van presentar l'informe de la UNESCO "Directrius de la UNESCO per a les polítiques d'aprenentatge mòbil" (UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning)

Embed

  1. El vídeo de la conferència
  2. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge a Catalunya?
Like
Share

Share

Facebook
Google+