5 zpráv uplynulého týdne, které byste neměli přehlédnout

 1. EUROPOSLANCI SCHVÁLILI DOHODU CETA

 2. Dohoda o volném obchodu s Kanadou dostala zelenou. Tedy alespoň od poslanců Evropského parlamentu. Ti ji ve středu schválili výraznou většinou hlasů. Pro Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) se vyslovilo 408 europoslanců, proti bylo 254.
 3. Dohoda znamená mimo jiné postupné odbourání cel v obchodu mezi Kanadou a Evropskou unií. Té by měla přinést vyšší příjmy z obchodování ve výši 11,6 miliardy eur (313 miliard korun), pro Kanadu pak nárůst o 8,2 miliardy eur (222 miliard korun). A to během sedmi let poté, co dohoda vstoupí v platnost.
 4. Většina českých europoslanců dohodu podpořila, neboť z ní podle nich bude těžit i česká ekonomika. "Usnadnění obchodu s Kanadou by podle odhadů mělo přinést víc než 20 procent nárůstu českého vývozu do Kanady. Odstranění téměř všech dovozních cel znamená pro naše firmy úsporu kolem 103 milionů korun," uvedl předseda české delegace v lidoveckém klubu Luděk Niedermayer (TOP 09).
 5. NOVÁ SMĚRNICE PROTI TERORISMU POSÍLÍ BEZPEČNOST UNIE

 6. Členské státy mají nové nástroje pro boj s terorismem. Europoslanci ve čtvrtek schválili směrnici, která kriminalizuje přípravu na trestných čin a znesnadňuje teroristům zisk finančních prostředků či nábor nových bojovníků z Evropy.
 7. Trestná bude veřejná obhajoba terorismu a také cesty do zahraničí za účelem navázání kontaktů s teroristickými skupinami.
 8. Stínovým zpravodajem směrnice je europoslanec Petr Ježek (ANO, ALDE). Na základě jeho podnětu mají členské státy povinnost vyšetřovat pokusy o teroristickou činnosti a také spolupracovat s ostatními zeměmi. Myslím, že text směrnice je optimální, vyvážený – vedle posílení bezpečnosti zajišťuje respekt k občanským svobodám a lidským právům,“ říká Ježek.
 9. Ve stejný den byla kromě směrnice o boji s terorismem schválena také důkladnější kontrola vnějších hranic EU. Cizinci i občané Unie budou při cestách do třetích zemí prokazovat svou totožnost. Příslušné úřady přitom ověří, zda cestující nejsou evidování v seznamu hledaných osob či databázi ukradených a ztracených dokladů.
 10. EUROPOSLANCI SCHVÁLILI REFORMU EMISNÍHO OBCHODOVÁNÍ

 11. Evropský parlament odhlasoval revizi evropského systému emisního obchodování (EU ETS). Na konci února by se na nových pravidlech pro obchodování s emisními povolenkami měly dohodnout i členské státy. Finální podoba směrnice o ETS pak vzejde z trojstranných jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Pravidla budou platit v příštím obchodovacím období po roce 2020.
 12. Reformu systému navrhla Evropská komise už v roce 2015:
 13. Europoslanci se shodli na tom, že celkové množství povolenek pro vypouštění emisí se bude každý rok snižovat o 2,2 %. Mělo by být možné také rychlejší stahování povolenek do speciální rezervy tržní stability. V roce 2021 má být také zrušeno 800 milionů přebytečných povolenek. Velká část nových opatření cílí právě na snížení dosavadního přebytku povolenek, který drží cenu za znečišťování příliš nízko. Další část reformy se zaměřuje na ochranu energeticky náročného průmyslu, na který může mít cena povolenek významný dopad.
 14. Většina pravidel, která tento týden schválilo plénum Parlamentu, se shoduje s již dříve schválenou zprávou výboru pro životní prostředí:
Read next page