Solar Future 2012: samengevat in 10 punten

Donderdag 24 mei vond in de sfeervolle Lichtfabriek in Haarlem de Solar Future 2012 plaats. De conferentie in tien punten samengevat, in willekeurige volgorde:

Embed

 1. Auteur: Wessel Simons, Energiebusiness
 2. 1. Zonne-energie leeft in Nederland en dat is te zien in het programma waar de publieke en private initiatieven, cijfers en prognoses over elkaar heen buitelen. Het programma bood een mix van collectieve inkoopacties (Vereniging Eigen Huis, Natuur & Milieu, KPN, LTO Noord, Alliander en Aedes), cijfers en duiding (Wim Sinke van kenniscentrum ECN, Peter Segaar van vakwebsite Polder PV en Detlef Belster van SMA, bekend van de omvormers), ondernemerservaringen (o.a. Energieker, SolarNRG, Solar Clarity, Zonline, Rooftop Energy en het Vlaamse Soleco), ervaringen van gemeenten (Groningen, Heerlen) en de blikvangers op het affiche: Wubbo Ockels (oa. professor TU Delft, oprichter Happy Energy en oud-astronaut), Bart-Jan Crouwel (oud-topman Rabobank en voorzitter Stichting e-Decentraal) en trendwatcher Vincent Everts (oa. Leafplan). 

 3. 2. Branche vs. politici. Er lijkt een gapend gat te zijn tussen de wensen en belevingswereld van de solar branche en de bedoelingen van politiek Den Haag. Deze kloof werd kristalhelder tijdens de middagsessie, toen de politici Liesbeth van Tongeren (Groen Links) en Paulus Jansen (SP) en het publiek met elkaar de degens kruiste. Het merendeel van het publiek, voornamelijk professionals uit de solar branche, wees het voorstel van een subsidieregeling op zonnepanelen, luidruchtig af en wenste andere maatregelen, zoals een groene lening bijvoorbeeld. 
  De dag erop (vrijdag 25 mei) lekte het Lente-akkoord uit en werd bekend dat er een subsidieregeling komt. Kleinverbruikers krijgen 15 procent op de aanschafprijs van zonnepanelen. Deze subsidiepot blijft open tot eind 2013 en is gevuld met 52 miljoen euro. 
 4. 3. De lobby vanuit de solar branche richting politiek Den Haag is gefragmenteerd en ongecoördineerd. Dit werd zichtbaar in de discussie of er wel of geen BTW-verlaging of wel of geen subsidieregeling moest worden ingevoerd. Tijdens de conferentie bleek dat Natuur & Milieu en de ASN Bank zich in Den Haag hebben ingezet voor een BTW-verlaging. Holland Solar sprak zich niet uit over een BTW-verlaging, maar was tegen een subsidieregeling. Bart-Jan Crouwel pleitte in zijn toespraak voor een gezamenlijke lobby richting Den Haag. Crouwel: "Nu pleit de ene partij voor een BTW-verlaging op zonnepanelen en de andere partij niet. Hoe moet politiek Den Haag daarmee omgaan? Alle kikkers moeten in de kruiwagen blijven zitten en we moeten precies weten wat we willen”. Dat wordt voor Crouwel nog een hele klus, want er zijn inmiddels veel partijen bij de belangenbehartiging van duurzame energie en zonne-energie betrokken. Hoe gaat hij de belangen van zowel publieke als private partijen met elkaar verenigen? Deze vraag blijft nog even open staan.
 5. 4. Brancheorganisatie Holland Solar gaat naarstig op zoek naar nieuwe leden! Slechts een klein deel (17 procent, 53 van de 304 bedrijven) van de solar branche (o.a. installateurs, groothandel, leveranciers) is aangesloten bij Holland Solar. Peter Segaar van Polder PV vraag zich terecht af welke belangen Holland Solar nu behartigt. Bestuurslid Martijn Schoonstra, CEO bij Energieker. Schoonstra: "We hebben meer leden nodig, dus iedereen is welkom. Aan de andere kant zijn wel alle, grotere partijen uit de branche bij ons aangesloten". Of Holland Solar middels een wervingsactie of een andere manier deze leden gaat aantrekken, werd niet duidelijk. 
 6. 5. De sfeer onder de ondernemers is zonnig gestemd. De algemene indruk is dat de branche (ongeveer 150 man was aanwezig) optimistischer is in vergelijking met vorig jaar. Uit het ondernemerspanel (bestaande uit Solar Clarity, SolarNRG en Energieker) klonken voornamelijk positieve geluiden. Zo verwacht directeur Marco van Veen van SolarNRG dat het aantal 'solarteurs' gaat uitgroeien tot zo'n driehonderd installateurs en vergelijkbare proporties krijgt als de markt van CV-installateurs. Alle ondernemers voorzien dat de Nederlandse markt in 2015 is uitgegroeid tot 800 megawattpiek. Peter Desmet van Solar Clarity: “De prijs per kWh zal in 2015 goedkoper zijn in vergelijking met nu. Wel verwacht ik een pauze in de drastische prijsdalingen zoals we die de afgelopen jaren hebben meegemaakt”. Peter Segaar van Polder PV voorziet dat in Nederland eind 2012 voor 200 megawatt is geinstalleerd. Hiervan zou 42 megawatt door particuliere coöperaties worden gerealiseerd. 
 7. 6. Het zwaartepunt van de geïnstalleerde PV-capaciteit verschuift van Europa naar de rest van de wereld. Dit verwacht directeur Edwin Koot van organisator Solar Plaza. In 2011 is nog wel de meeste PV geïnstalleerd in Europa, maar Koot ziet vooral in Saudi Arabie en Japan een sterke vraag naar PV ontstaan. Verder verwacht hij dat het merendeel van de producenten de drastische prijsdalingen van de afgelopen jaren overleeft. Professor Wim Sinke van ECN wees op een onderzoek van het Internationale Energie Agentschap, waarin staat dat de PV-branche het meeste groeipotentieel heeft binnen de energiesector (zie daarover een eerder bericht op Energiebusiness) De verwachte capaciteit over vijftig jaar is twaalf terrawatt. Sinke: “Dit vind ik het belangrijkste onderzoek sinds jaren”. 
 8. 7. Nederland zit niet te wachten op een 'solar lease', een succesvol concept in de VS. Uit het eerlijke verhaal van Roebyem Anders van Zonline bleek dat de Nederlandse consument een lease-constructie van 20 jaar nog te lang vindt. Het concept van het Amerikaanse Sungevity, zonnepanelen kopen met een leasecontract, slaat in het land van de yanks aan, maar in de polder niet. Onder meer vanwege een cultureel verschil. Ze legt uit dat een Amerikaan gemiddeld vier credit cards in zijn bezit heeft, terwijl de Nederlander deze gemiddeld met twee anderen 'deelt'. Zonline probeerde via haar concept de actie Zonvast van Greenchoice aan de man te brengen. Deze actie is echter gestopt vanwege gebrekkig animo. Zonline maakt wel een doorstart door zonnepanelen 'gewoon' te gaan verkopen. Binnenkort daarover meer in een interview met Anders. 
 9. 8. Wat is de toekomst van saldering, als de opgewekte energie met de energierekening verrekend kan worden? Momenteel kan iedereen tot 5.000 kWh salderen met haar leverancier. Professor Sinke van ECN ziet saldering als een 'tussenvorm'. Sinke: "We kunnen het salderen niet volhouden tot 2020 vanwege de financiele gevolgen voor de staatskas. Voor nieuwe installaties kan de stroom volledig gesaldeerd blijven worden. Voor wat teveel aan energie wordt opgewekt, pleit ik voor een vast bedrag (ongeveer 8 eurocent per kWh) dat doorverkocht kan worden aan een energieleverancier. Dat tarief zou uitsluitend moeten gelden voor nieuwe instappers in zonne-energie”. De Staat zou in 2012 13 miljoen euro mislopen door saldering en in 2013 meer dan 24 miljoen euro, rekent Peter Segaar van Polder PV voor. Op dit moment lopen er enkele experimenten met saldering op afstand in Nijmegen en binnenkort wordt dat ook toegepast in Amsterdam. Bij beide projecten is Alliander als netwerkbeheerder betrokken. Na de conferentie werd bekend dat er vanaf 2014 tien miljoen euro is ingeruimd voor saldering op afstand. Voor die tijd onderzoekt Den Haag de gevolgen voor de Staatskas. 
 10. 9. De gemeente Groningen wil een pilot gaan doen waarbij deze gemeente fungeert als bank voor consumenten. Om dat te realiseren heeft de gemeente Groningen een Green Deal gesloten met het Rijk. De gemeente gaat garant staan voor de financiering van de zonnepanelen. Als tegenprestatie betaalt de inwoner veertig euro per maand terug; 20 euro aan extra belasting en 20 euro als 'fee' aan de gemeente. Wouter Bolhuis, programmamanager Energie bij de gemeente Groningen: “Het ministerie vond dit idee drie bruggen te ver. Ze drong aan op een pilot. Daarover krijgen we over twee weken duidelijkheid of dat doorgang kan vinden”. 
 11. 10. Crowdfunding. Financiering is voor consumenten een van de meest bepalende factoren of men in zonnestroom gaat investeren. Crouwel, oud-topman van onder meer de Rabobank: "De financiele sector moet uitgedaagd worden om meer te doen. De reactie is vaak dat de technologie nog niet is bewezen of dat het financieel te riskant is. Ik verwacht dat de financiering meer naar crowdfunding gaat. En als je naar een bank stapt, kom dan met een professioneel plan". Ook voorziet Crouwel dat gevestigde financiele partijen de decentrale projecten ook kunnen adviseren op het gebied van financiering. 
1
Share

Share

Facebook
Google+