Medborgardialog i Göteborg med Cecilia Malmström

Vad tycker du om EU? Vad tycker du EU ska göra för unga? Det här och mycket annat debatterade omkring 300 ungdomar mellan 16-24 år från Göteborgsregionen på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg i samtal med Cecilia Malmström.

Embed

  1. Cirka 300 unga göteborgare debatterade om aktuella EU-frågor tillsammans EU-kommissionär Cecilia Malmström. Medborgardialogen tog plats i Hvitfeldtska gymnasiet och deltagarna hade möjlighet att formulera rekommendationer som Malmström för vidare till Bryssel. Eventet den 18:e februari i Göteborg var en av flera medborgardialoger som arrangeras runtom Europa av Europeiska kommissionen och Europaparlamentet tillsammans med nationella och lokala samarbetspartners. 

  2. Eventet livestreamades från Hvitfeldtskas fina utrymmen via  http://ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm  och diskuterades på twitter under #cdSWE och #eudeb8
  3. Deltagarna fick ta ställning till vilka frågor och åtgärder de tyckte var viktigast med hjälp av mentometerknappar. 
  4. På eftermiddagen var det tematiska arbetsgrupper som behandlade olika frågor för att framarbeta slutsatser som Cecilia Malmström kunde ta med sig.
  5. Deltagarna kunde ställa frågor om hur de olika arbetsgrupperna resonerade och rösta fram de bästa förslagen. Även Cecilia Malmström fick motta många frågor av deltagarna.
  6. Debatten fortsätter:
Like
Share

Share

Facebook
Google+