GovCamp Cymru 2017

GovCamp Cymru is the unconference for people working in or with the Welsh public sector. Find out more at http://govcampcymru.org/.

Embed

  1. GovCamp Cymru yw'r anghynhadledd i bawb sy'n gweithio yn neu gyda'r sector cyhoeddus Cymreig. Ffeindiwch allan mwy yn govcampcymru.org/.
  2. Before the event / Cyn y digwyddiad

  3. Ar y dydd / On the day

  4. Pitches / Trafodaethau

Like
Share

Share

Facebook
Google+