CongresoBPPM - CAT

Registre en català dels tuits durant en el II Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Persones i Comunitats [del 27 de abril al 3 de maig] #BonesPractiquesPM

Embed

Like
Share

Share

Facebook
Google+