As seen onFavicon for https://acgeogebra.catacgeogebra.cat

ACGeogebra 2015

El meu resum de les setenes jornades organitzades per la Associació Catalana de Geogebra que aquest any tenen per títol "el nou Geogebra: una solució per a cada usuari". Els materials estaran disponibles a http://acgeogebra.cat

Embed

 1. El Pep Bujosa i el Pelegrí Viader donen per inaugurades les jornades
 2. Comença la primera confer ;ncia ¿Demostraci ;n autom ;tica en GeoGebra? Sí se puede! A càrrec de Francisco Botana (Professor de la Universitat de Vigo. Membre de l'equip de desenvolupament del projecte Theorem Proving, de GeoGebra, ja implementat en la versi ; 5.0)
 3. Arriba la primera comunicaci ; "Programaci ; dins del Geogebra" (J. Campos, M. C ;rdenas i M. Martínez)
 4. La segona comunicaci ; té per títol "Si Feynman hagués tingut GeoGebra" (Aizol Lasa i Miguel R. Wilhelmi)
 5. Per començar la segona part de la primera jornada la segona confer ;ncia: Strumenti concreti e ambienti virtuali a càrrec de Ferdinando Arzarello (Professor de didàctica de la matemàtica a la Universitat de Torino)
 6. En relaci ; a aquesta confer ;ncia pot interessar l'article "THE PLANIMETER AS A REAL AND VIRTUAL INSTRUMENT THAT MEDIATES THE INTRODUCTION OF AREA" als Proceedings of ICTMT (dm.uniba.it/ictmt /download/ICTMT _Proceedings.pdf pàg 65)
 7. La tercera comunicaci ; es titula "Ah, per ;... el GeoGebra té CAS? " i la fa Carlos Giménez
 8. Ara l'Antoni Gomà ens ensenya a calcular la hipoteca amb Geogebra!!
 9. L'última comunicaci ; de la primera jornada la fa el Bernat Ancochea "Qu ; hi ha de nou al Geogebra?
 10. La segona jornada comença amb una cofer ;ncia del president de l'ACGeogebra (Pep Bujosa): Construir, conjecturar, comprovar i demostrar amb el Geogebra
 11. La cinquena comunicaci ; de les jornades la fa l'Antoni Gomà: "Trencaclosques, la pinya d'un castell amb folre i esferes dintre d'un con"
Like
Share

Share

Facebook
Google+