Resultaten ChristenUnie 2014 - 2018

Op 21 maart 2018 mag u stemmen voor een nieuwe gemeenteraad in Gouda. Als ChristenUnie willen wij ons verantwoorden over de afgelopen 4 jaar en willen u hiermee helpen een goede afweging te maken voor 21 maart 2018.

Embed


 1. 38. Wethouder Jeugd en WMO

 2. De ChristenUnie is bereid mee te werken aan de decentralisaties, maar niet zonder kritisch te zijn op de manier waarop deze plaatsvinden. VKP 2014 -2018, pag 8.
 3. De verschuiving van taken naar de gemeente zoals Jeugdwet en WMO hebben een enorme impact op zowel het budget als de organisatie. De visie dat hierdoor de zorg beter aansluit en meer maatwerk geboden kan worden onderstreept de ChristenUnie. Toch hebben we de afgelopen 4 jaar hard moeten werken om alle negatieve effecten goed te ondervangen. Vanaf 2016 heeft Corine Dijkstra als wethouder hier veel in kunnen bereiken:

 4. 37. Zorg op maat

 5. De gemeente zorgt ervoor dat mensen op een eenvoudige en snelle wijze aan zorg en voorzieningen kunnen komen. Keuzemogelijkheid bieden voor identiteitsgebonden zorg, die past bij de overtuiging van de hulpvrager. VKP 2014 - 2018, pag 9.
 6. Met een motie 'contractering kleine aanbieders' in juli 2015, maar ook een motie 'Menselijke maat' in december 2017 heeft de ChristenUnie het verschil kunnen maken als het gaat om zorg die aansluit.

 7. 36. Eigen bijdrage WMO verlaagd

 8. Bij het vaststellen van eigen bijdrages houden we rekening met de financiële situatie: stapeling moet worden voorkomen. VKP 2014 - 2018, pag 9.
 9. Zorg moet altijd beschikbaar zijn volgens de ChristenUnie. De eigen bijdrage voor de zorg, zoals WMO, moet realistisch zijn en mag niet leiden tot 'zorg-mijding'. Mede door de ChristenUnie is de eigen-bijdrage verlaagd.

 10. 35. Veilig Gouda

 11. We richten ons bij het verbeteren van de veiligheidsaanpak op individuen, groepen en wijken en werken met een preventieve, dadergerichte aanpak. VKP 2014 - 2018, pag16
 12. Gouda moet veiliger! Daarom heeft de ChristenUnie een motie ingediend om zicht te krijgen op effectieve instrumenten voor veiligheidsbeleid. Hierdoor kunnen we de energie en het budget effectiever inzetten voor een veilig Gouda.

 13. 34. Vrijwilligers zijn Goud

 14. Zichtbare waardering van de gemeente voor de inzet van vrijwilligers. Het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk door de gemeente. VKP 2014 - 2018, pag 11.
 15. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Veel Gouwenaren investeren veel tijd en energie ind e Goudse samenleving als vrijwilligers en dat wil de ChristenUnie waarderen. We hebben ons hard gemaakt voor een goede ondersteuning door het Vrijwilligers Informatie Punt maar ook het waarderen van vrijwilligers tijdens speciale momenten.
Like
Share

Share

Facebook
Google+