BilbaoGazteTalk HAPOren Aurrerapena / Avance del PGOU

Embed

  1. 2016ko azaroaren17an, Bilborock eztabaidarako eta parte hartzeko espazio bihurtu zengazteentzat eta Hiri Plangintzarako Saileko langile teknikoentzat, HAPOrenAurrerapena etxebizitza, ekipamenduak, espazio libreak eta mugikortasunerakoazpiegituren arloetan lantzeko proposamenak elkarrekin egiteko.
  2. El 17 de noviembre de 2016, Bilborock se convirtió en unespacio de debate y participación entre personas jóvenes y personal técnico delÁrea de Planificación Urbana, con el fin de construir conjuntamente propuestaspara el Avance del PGOU en materia de vivienda, equipamientos, espacios librese infraestructuras de movilidad.
  3. IREKIERA / APERTURA

  4. HAPOREN AURKEZPENA / PRESENTACIÓN DEL PGOU

  5. LAN TALDEAK / GRUPOS DE TRABAJO

  6. LAN TALDEEN ONDORIOAK / CONCLUSIONES GRUPOS DE TRABAJO

Like
Share

Share

Facebook
Google+