Sesión 4. Orientación para a igualdade e a inclusión sociolaboral.

A orientación laboral con colectivos en risco de exclusión fronte ó traballo.

Embed

  1. Presentámonos...

  2. Falamos do contexto actual

  3. Por iso un numero importante de persoas precisan

  4. Integración e inclusión non son o mesmo.

  5. Definición do concepto orientación profesional / laboral

  6. A Orientación é Educación


  7. Exercicio práctico. Caso Quino.

  8. Facemos grupos.
  9. Comezamos analizando e debatindo ideas para o traballo de grupo.
  10. Partindo da Matriz de Diagnóstico preparamos a Análise DAFO
Like
Share

Share

Facebook
Google+