Cover photo for Arxiu de Terrassa

Arxiu de Terrassa

Arxiu administratiu i històric de l'Ajuntament de Terrassa i Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Recerca i innovació en arxius i gestió documental, tot en un.