Addunedau 'Rydw i'n Arwain Drwy Ddewis' / 'I'm Leading by Choice...' pledges

Arweinwyr ein digwyddiad Ysgol Aeaf yn gwneud eu haddunedau Leaders at our Winter School event make their pledges

Embed

 1. DVLA yn gwneud eu haddewidion!

  DVLA taking their pledges!

 2. Cynhadledd Coetsio, Gogledd Cymru, 29Tachwedd, 2017

  Coaching Conference, North Wales, 29 November, 2017

 3. Llwyth o addewidion...
  Bundles of pledges...
 4. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwneud eu haddewidion Hwyel Dda UHB taking their pledges

 5. Graddedigion GIG Cymru ar ein cwrs 7 oArferion Pobl Hynod Effeithiol

  NHS Wales graduates at our 7 Habits of Highly Effective People course

 6. Ysgol Haf – Dosbarth ’17 yn gwneud euhaddewidion!

  Summer School - the Class of '17 pledging!

1
Share

Share

Facebook
Google+