IV Jornada de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya

Barcelona, 22 de maig de 2017. Auditori AXA

Embed


  1. Novetats OIGS Observatori Innovacio Sanitat Catalunya maig 2017
Like
Share

Share

Facebook
Google+