Embed

 1. 23.25 uur: Einde debat. Morgen om 10.30 uur reactie kabinet.
 2. 23.16 uur: We stevenen af op eindtijd 23.30 uur, debat begon vanmorgen om 11.02 uur.
 3. 23.13 uur: Nu de laatste van de dag, Thierry Baudet (FvD).
 4. 23.04 uur: Doorlopende discussie over dubbele nationaliteit is 'zondebokpolitiek', aldus Kuzu.
 5. 22.52 uur: Nu Kuzu (Denk). Hij wil weten hoe de coalitie het voor elkaar krijgt om na 225 dagen onderhandelen te komen met zo'n visieloos regeerakkoord.
 6. 22.47 uur: Tweet Van der Staaij komt terwijl hij op het spreekgestoelte staat. Die man kan alles tegelijk!
 7. 22.45 uur: Origineel: Van der Staaij vat eigen verhaal samen in tweets van burgers over regeerakkoord.
 8. 22.38 uur: Krol klaar, nu SGP-leider Van der Staaij
 9. 22.21 uur: Onderstaande tweet is van woordvoerder SGP.
 10. 22.19 uur: Onderstaande tweet is van Kamerlid D66.
 11. 22.11 uur: Hierna nog Krol, Van der Staaij, Kuzu en Baudet.
 12. 22.09 uur: Thieme niet geïnterrumpeerd, Kamer lijkt snel naar einde debat te willen.
 13. 22.00 uur: Nu Marianne Thieme (PvdD)
 14. 21.47 uur: Onderstaande tweet is afkomstig van sociaaldemocraat Sander Terphuis.
 15. 21.21 uur: Asscher is klaar, nu Segers.
 16. 21.19 uur: Exacte tekst motie PvdA: De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende,dat wijkverpleegkundigen de grootste groep ouderen verzorgen; constaterende,dat wijkverpleegkundigen fantastisch werk doen maar het zwaar hebben door gebrek aan collega’s en gebrek aan tijd; van mening, dat alle ouderen moeten kunnen rekenen op goede zorg, in verpleeghuizenén thuis; van mening, dat het beperken van de werkdruk van wijkverpleegkundigen en de kwaliteit van de zorg voorop dienen te staan bij nieuwe hoofdlijnenakkoorden; verzoekt de regering, de wijkverpleegkundigen uit te zonderen van bezuinigingen bij het sluiten van nieuwe hoofdlijnenakkoorden; en gaat over tot de orde van de dag.
 17. 21.15 uur: CDA stelt nu voor dat er bij afsluiten hoofdlijnenakkoorden geen verschraling van kwaliteit wijkverpleging optreedt. om zorgminister die opdracht mee te geven. Dat lijkt precies wat Asscher wil...
 18. 21.03 uur: Pechtold tegen Asscher: Ik hou u niet tegen, daarmee meerderheid. Ook VVD gaat er niet voor liggen. Motie roept kabinet op de wijkverpleegkundigen uit te sluiten van toekomstige bezuinigingen door het afsluiten van hoofdlijnenakkoorden.
Like
Share

Share

Facebook
Google+