Embed

 1. 20.47 uur: Dit liveblog is gesloten.

  De motie van afkeuring van de PVV is verworpen. 19 Kamerleden stemden voor, 114 tegen. Daarmee is er een eind gekomen aan het debat over de afschaffing van de dividendbelasting.
 2. 20.35 uur: De Kamervoorzitter schorst de vergadering voor vijf minuten. Dan volgt een hoofdelijke stemming over de motie van afkeuring van de PVV.
 3. 20.32 uur: De laatste is Thierry Baudet (Forum voor Democratie). ,,De argumentatie blijkt in gebreke", stelt hij vast. ,,Er zijn tal van andere maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren, dus daarom zullen we ons blijven verzetten tegen de afschaffing van de dividendbelasting."
 4. Debat over afschaffen dividendbelasting
  Debat over afschaffen dividendbelasting
 5. 20.30 uur: SGP-leider Kees van der Staaij. Hij concludeert dat de afschaffing een positief effect zal hebben op het vestigingsbeleid, hoewel hij benadrukt hij er geen hard bewijs voor bestaat. Het debat heeft geholpen bij de beoordeling, stelt hij.
 6. 20.29 uur: Nu PvdA-leider Lodewijk Asscher. ,,Er wordt met flinterdun bewijs gezegd dat dit een goede maatregel is. Er is geen bewijs, en dit mag echt niet gebeuren."
 7. 20.28 uur: Denk-Kamerlid Farid Azarkan sluit zich aan bij de voorgaande sprekers. ,,Dit is ongelooflijk en inderdaad: dit debat is nog maar net begonnen."
 8. 20.26 uur: De volgende is PVV-leider Geert Wilders. ,,Dit is met geen pen te beschrijven. Bijna 1,5 miljard euro van de belastingbetalers over de balk gegooid, zonder dat het ook maar één cent oplevert."

  Wilders dient een motie van afkeuring in, zoals hij aan het begin van het debat al aankondigde.
 9. Debat over afschaffen dividendbelasting
  Debat over afschaffen dividendbelasting
 10. 20.25 uur: Nu Martin van Rooijen (50Plus). ,,Ook voor ons moet het debat nog beginnen. Ik heb geen enkel antwoord gehad." Van Rooijen wil een overzicht met plussen en minnen waarop de beslissing is genomen.
 11. Debat over afschaffen dividendbelasting
  Debat over afschaffen dividendbelasting
 12. 20.23 uur: We gaan verder met Marianne Thieme (PvdD). ,,Ik vond het een verbijsterend debat", start ze fel. ,,We zijn gekomen met onderzoek waaruit blijkt dat het niet gaat werken, maar dan het wantrouwen in de politiek wel toeneemt. Dat vinden we onverantwoord."

  Thieme heeft overwogen de motie van afkeuring van Wilders te steunen, maar stelt net als Klaver en Roemer: ,,Dit debat is nog niet voorbij."
 13. 20.12 uur: Nu Emile Roemer (SP). ,,Er is geen enkel inhoudelijke argument voor de maatregel, en dan ook nog eens zonder enige onderbouwing of notitie. En als die er wel zijn, krijgen we ze niet." Volgens Roemer is alles gebaseerd op een onderbuikgevoel, zonder enige garanties. ,,Kortom, een megacadeau aan buitenlandse aandeelhouders."
 14. Kamer debatteert over regeringsverklaring
  Kamer debatteert over regeringsverklaring
 15. 20.19 uur: Het woord is aan GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Dit debat is echt nog lang niet klaar. We hebben te maken met een gelovige premier, die er echt in gelooft dat dit een goede maatregel is en daardoor niet meer wil kijken naar argumenten tegen. Dat doet er niet meer toe. Dat is schokkend."
 16. 20.19 uur: Rutte is klaar met zijn beantwoording. Nu krijgt de Kamer ruimte voor een tweede termijn.
 17. 19.56 uur: Eén ding is vanavond wel gebleken: het kabinet is niet van plan te morrelen aan de afschaffing van de dividendbelasting, tot grote irritatie van de oppositie.

  Aan het einde van het debat is er nog ruimte voor moties. PVV-leider Geert Wilders zal dan een motie van afkeuring indienen, die in ieder geval gesteund wordt door Forum voor Democratie.
 18. Debat over afschaffen dividendbelasting
  Debat over afschaffen dividendbelasting
 19. 19.48 uur: Rutte denkt daarmee alle vragen beantwoord te hebben, maar de oppositie is nog niet helemaal klaar met de premier.
 20. Debat afschaffen dividendbelasting
  Debat afschaffen dividendbelasting
 21. 19.42 uur: Rutte gaat in zijn beantwoording ook nog in op zijn opmerking richting de Belgische regering. ,,Ik wil dat graag rechtzetten", aldus Rutte, die zijn commentaar 'laagdunkend en buitengewoon lomp' noemt.

  ,,Als Nederland de belasting niet afschaft, gaat het België achterna. We zien in België wat er gebeurt als je de bakens niet op tijd verzet", zei hij. Die opmerking viel helemaal verkeerd bij de Belgische regering, die zegt dat Rutte 'slecht geïnformeerd is.
 22. 19.38 uur: Klaver (GroenLinks) heeft eigenlijk maar één vraag: ,,Als er geen eenduidig effect is, omdat dat afhangt van het functioneren van de verschillende kapitaalmarkten, wat moet daar dan gebeuren zodat je tot deze maatregel over kan gaan?

  Rutte geeft daar geen eenduidig antwoord op. Klaver concludeert dat er dus geen argument is dat de maatregel verantwoordt.
 23. Debat over afschaffen dividendbelasting
  Debat over afschaffen dividendbelasting
 24. 19.34 uur: Het debat draait nu al een tijdje om het antwoord op 'vraag 25' in de brief van Rutte aan de Kamer: Kunt u uitleggen waarom bedrijven moeilijker over te nemen zijn als zijgeen dividendbelasting hoeven af te dragen?

  De Kamer wil opheldering over dit - in hun ogen onduidelijke - antwoord:

  'Er is in dit kader geen eenduidige effect te benoemen. Doordat er geen dividendbelasting meer verschuldigd is, zal voor een deel van de beleggers het dividendrendement stijgen. Deze aandeelhouders voor de lange termijn zullen bereid zijn meer te betalen voor de aandelen waardoor in principe de koers zal stijgen. Deze aandelen worden daarmee duurder. Of bedrijven ook minder kwetsbaar voor vijandige overnames worden, hangt af van hoe goed de kapitaalmarkten functioneren. Daarnaast kunnen bedrijven gemakkelijker eigen aandelen inkopen, doordat de inkoop ook niet meer belast kan worden met dividendbelasting. Ook hierdoor neemt de (beurs)waarde van bedrijven toe. Wederom hangt het af van hoe goed kapitaalmarkten functioneren of bedrijven daardoor ook minder kwetsbaar voor een vijandige overname zijn.'
Like
Share

Share

Facebook
Google+