Módulo 1. Tema 4: Política e de emprego na Unión Europea

ORIXE E EVOLUCION 1. Tratado de Amsterdam 2. Tratado de Lisboa A ESTRATEXIA EUROPEA DE EMPREGO (1997-2005) Artellosuse en torno a catro instrimentos: - Directrices de emprego - Plans Nacionais de acción polo emprego (PNA) - Informe conxunto sobre emprego - Recomendacións

Embed

  1. POST LISBOA (2010-2020) cun paquete de emprego baseado na: Axenda de novas culaificacións e empregos de Europa 2020  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=es ) e conta co apoio do Observatorio Europeo de Emprego e o Programa de Ensino Mútuo ( http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1047&langId=es )
  2. 2. INSTITUCIONS E ORGANISMOS COMUNITARIOS EN MATERIA DE EMPREGO:  http://europa.eu/po/socio/index_es.htm 
  3. 3. ORGANISMOS ACTUANTES EN MATERIA DE EMPREGO: Comite de emprego e o Cumio Social tripartito para o Crecemento e o emprego
  4. 4. A MOBILIDADE DAS PERSOAS TRABALLADORAS
  5. REDE EURES
  6. COMO FINANCIAR AS ACCIONS DE EMPREGO, IGUALDADE E INCLUSIÓN SOCIAL  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=es 
1
Share

Share

Facebook
Google+