1. "Een land zonder cultuur, zonder kunst is een heel arm land."
Read next page