WOW Kortrijk: De warmste week van Howest

"Today's world problems like climate, energy or health will be solved through inter-disciplinarity and inter-disciplinarity only. Unfortunately inter-disciplinarity doesn't fit in the classical boxes of Universities..." Jim Plummer, Dean Stanford Engineering 1999 - 2014

 1. The next big thing will be a lot of small things' | +Acumen
  The next big thing will be a lot of small things' | +Acumen
 2. Een paradigma shift

 3. "Its tough to make predictions, especially about the future" Yogi Berra
 4. We leven in straffe tijden.
 5. Jongeren die nu een opleiding volgen, hebben geen enkele garantie dat het beroep waarvoor ze een opleiding volgen na hun afstuderen nog lang zal bestaan.
 6. Straffer zelfs, 65 procent van de kinderen die vandaag in het basisonderwijs zit zullen een nieuw soort baan aannemen die nu nog niet bestaat.
 7. Technologische, demografische en sociaal economische ontwikkelingen veranderen de vaardigheden die werknemers nodig hebben en verkort de houdbaarheid van de vaardigheden waarover die werknemers beschikken.
 8. Digitalisering heeft kennis vrij, gratis en onbeperkt repliceerbaar gemaakt. Ons kennismonopolie is in nog geen 10 jaar tijd verdwenen aldus een professor Fysica. Kennis is niet langer het eigendom van één iemand maar van een groep mensen of een sociaal netwerk.
 9. All of use are thinking for everybody else: Flock Theory
 10. Incredible photos ofhe moment TEN THOUSAND starlings fly in ...
  Incredible photos ofhe moment TEN THOUSAND starlings fly in ...
 11. Dus, hoe kunnen we hen voorbereiden op deze transitie? Hoe moeten WIJ hen voorbereiden op deze transitie?
 12. Hebben we genoeg aan beroepsspecifieke competenties als we hun toekomst niet voldoende kunnen definiëren? Er lijkt meer nodig. In de nieuwe kennismaatschappij moet een student ZICHZELF empoweren en gebruik maken van de netwerken waarin hij of zij actief is.

 13. 21st century skills

 14. Future-proof opleiden vereist aandacht voor de zogenaamde 21st century skills zoals : critical thinking, communication, collaboration en creativity. Deze competenties worden erkend door het internationale werkveld als future-proof en zijn ondertussen goed verankerd in onze competentieprofielen.
 15. Toch worstelen veel opleidingsteams met de daadwerkelijke invulling ervan zowel onderwijskundig als praktisch. Onderwijskundig impliceert dit dat plat bewandelde paden worden verlaten, de rol van een docent verschuift van kennisexpert naar coach. En, van lesgever naar designer van een krachtige leeromgeving. En dat laatste is vaak moeilijk, want hoe creëer je een krachtige leeromgeving voor de 21st century skills?
 16. Praktisch zijn zaken zoals niet afgestemde curricula, deadlines, lessenroosters, alternatieve manieren van evaluatie...vaak regelrechte dooddoeners om hiermee te experimenteren. Alleen doodsverachting of naïef enthousiasme lijken deze barrières te kunnen slechten.
 17. In Stanford University werd hiervoor een goede methodiek ontwikkeld:

  Stanford zet in zijn undergraduate programma's zwaar in op wat zij life-skills noemen: inter-disciplinarity, teamspirit, creativity en entrepreneurship. 'Ze zorgen ervoor dat de studenten buiten hun hokjes kunnen denken. En dat is essentieel om de nieuwe uitdagingen van deze eeuw te kunnen aanpakken.'
  Op de website worden die competenties als volgt omschreven:
  “General Education Requirements: Provide guidance toward the attainment of breadth and stipulate that a significant share of a student's work must lie outside an area of specialization. These requirements ensure that every student is exposed to different ideas and different ways of thinking. They enable the student to approach and to understand the important ways of knowing how to and, no less important, what they have in commonwith others.”

  Oud Decaan Plummer vertelt dat ze heel lang op zoek geweest is naar de juiste manier om die competenties aan te leren:
  'Je kan dat niet overbrengen in de klassieke hoorcolleges. Entrepreneurschip bijvoorbeeld gaat niet over het oprichten van je eigen bedrijf, het gaat over een attitude, over de manier waarop je naar een probleem kijkt: “Hey, this can be done better. And I can do that!”'
  Wedstrijden blijken heel effectief te zijn voor dit soort dingen maar de meest succesvolle werkvorm kwam van het Design Department, stond letterlijk 'on a napkin' en werd het D-school manifesto genoemd:
 18. Wanneer studenten uitgedaagd worden door first world problems en daar met lokale partners en met design methodieken rond werken dan ontstaat echte inter-disciplinariteit.

  "Local stakeholders find solutions through local networks and leverage those solutions via their stakeholders towards global solutions." Prof. C. Hummels – TU Eindhoven

 19. WOW Kortrijk

 20. Geïnspireerd door het D-school manifesto en onder de impuls van de opleidingen CM en IPO ontstond in 2016 in Howest het project WOW Kortrijk:
  Howest is ervan overtuigd dat haar studenten een sleutelrol zullen spelen in het nieuw soort samenleving dat op ons afkomt. Dat ze, ondersteund door technologie en op een basis van trust and collaboration, zullen meehelpen aan het oplossen van lokale én globale problemen.
  Tijdens de WOW Kortrijk week werken meer dan 250 studenten van verschillende opleidingen intensief via design methodieken aan oplossingen voor concrete sociale problematieken uit het stedelijk weefsel van de stad Kortrijk.
 21. Tijdens de eerste editie werd gewerkt rond de actuele problematiek van de daklozen in Kortrijk. Studenten zochten oplossingen voor 5 thema's die heel belangrijk/relevant zijn voor hen: energie, persoonlijke uitrusting, hygiëne, kennis delen en voedselvoorziening. Twee straathoekwerkers waren de ganse week als opdrachtgevers beschikbaar, gaven toelichting bij de complexe problematiek en zorgden voor contacten met de Kortrijkse daklozen community. Op het einde van de week waren per thema 5 concrete oplossingen uitgewerkt. De beste concepten kregen een Howest impact award. Het OCMW concretiseerde uiteindelijk 2 oplossingen in effectieve buurtprojecten op Overleie.
Read next page