Svensk forskning om 1:1 – vilka slutsatser drar vi?

Seminarium anordnat av Skolverket och DiU i samverkan. Åke Grönlund, Susanne Kjällander och Håkan Fleischer presenterade sin forskning på området och efter ett panelsamtal kommenterade Berner Lindström. Seminariet samlade ett 80-tal deltagare i Stockholm och streamades också.

Read next page