I Jornada de prevenció i control del tabaquisme a la Catalunya Central

El tabaquisme és la primera causa de mort evitable i un problema de salut de gran magnitud per això requereix un abordatge ampli que impliqui la prevenció, l’assistència, la formació i la investigació.

Read next page