1. Gatz erkent Brabant trekpaard en Hondenzwemming als Immaterieel Erfgoed

 2. Jan 10, 2018 10:15 AM CET
 3. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de 'Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve' en 'De cultuur rond het Belgisch (of Brabants)trekpaard' toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid van immaterieel erfgoed en stimuleert het behartigen ervan. Op de lijst staan nu 52 elementen.
 4. Minister van Cultuur Sven Gatz: “Ik ben blij dat we twee nieuwe tradities kunnen toevoegen aan de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zowel de Hondenzwemming als De cultuur rond het Belgisch trekpaard zijn tradities die heel wat volk op de been brengen. Met de erkenning zetten we beide tradities niet alleen extra in de kijker, we zorgen er ook voor dat ze in stand worden gehouden zodat ook volgende generaties ervan kunnen genieten.”
 5. De Inventaris Vlaanderen is onderdeel van het interactief platform immaterieelerfgoed.be:een ontmoetingsplaats voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het platform is een inspiratiebron, kennisbank en contactforum voor al wie immaterieel cultureel erfgoed mee een toekomst wil bieden. Het immaterieel erfgoed wordt hierin omschreven, verspreid en doorgegeven; betrokken organisaties en personen maken zich er bekend. In het vakjargon “borgen” we zo het erfgoed om het te bewaren voor de toekomst en er de passie voor te blijven delen en beleven.
 6. Hondenzwemming Sint-Baafs-Vijve
 7. De Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve (West-Vlaanderen) is opgericht rond 1850. Dit diervriendelijk evenement bestaat zo al meer dan 165 jaar. De Sint-Bavovrienden organiseren de jaarlijkse loop-en zwemwedstrijden voor honden op de tweede zondag van oktober. De Hondenzwemming maakt deel uit van een heel feestweekend en verbindt zo al generaties lang duizenden mensen.
 8. Tijdens de wedstrijd lopen de honden een kort stukje over een weide, springen in de Oude Leie en zwemmen om ter snelst naar de overkant. Er zijn géén geldprijzen verbonden aan de wedstrijd. Het gaat de deelnemers om de “eer” (vaak zelfs de familie-eer) en het in stand houden van deze Sint-Baafs-Vijfse traditie.
 9. Om de diervriendelijkheid te verzekeren is er een streng wedstrijdreglement. De Sint-Bavovrienden doen ook sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn en werken samen met dierenrechtenorganisaties.
 10. De cultuur rond het Belgisch (of Brabants) trekpaard
 11. Belgische trekpaarden zijn grote en breedgebouwde koudbloedpaarden met een uitgesproken spierontwikkeling. Ze staan bekend om hun zachtaardig karakter en vermogen om zware lasten te trekken en in gezapig tempo te verplaatsen. Momenteel zijn er nog enkele honderden fokkersactief. Er staan zo’n 7.400 Belgische trekpaarden in Vlaanderen in het stamboek, een meerderheid van het aantal Belgisch trekpaarden. De Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard (KMBT) houdt sinds 1886 het stamboek bij. Zij waakt over de toepassing, de ontwikkeling en de verbetering van de rasstandaard in de fokkerij.
 12. De landbouw- en nijverheidssector draaide tot de jaren 1950-1960 in belangrijke mate op de inzet van trekpaarden. Toen na de Tweede Wereldoorlog tractoren meer en meer de trekpaarden vervingen, namen de activiteiten van de fokkerijen snel af. Maar het trekpaard en zijn cultuur verdwenen nooit helemaal. Gepassioneerde fokkers bleven het ras koesteren en kweekten vanaf dan vooral als hobby.
 13. De fokkerij maakt de kern uit van De cultuur rond het Belgisch trekpaard. Dit omvat het in stand houden en kweken van het ras, gericht op het stamboek en de rasstandaard, met kennis over genetische overdracht van raskenmerken en gebruiken in de hengstenhouderij. Er bestaat in deze cultuur een levendige traditie van keuringen en prijskampen. Slechts een beperkt aantal traditiedragers werkt vandaag nog altijd met dit prachtige dier. Zij beschikken over de uitgebreide kennis en vaardigheden en het roerende erfgoed, zoals traditionele voer- en werktuigen, en geven zo ook het immaterieel erfgoed een toekomst.

 14. Hoezo: immaterieel erfgoed? Over alles wat niét materieel is in cultureel-erfgoedwerking

 15. Oct 17, 2017 3:07 PM CEST
 16. De voorbereidingen voor de nieuwe beleidsperiode 2019-2023 voor de cultureel-erfgoedsector draaien op volle toeren. Visies worden gevormd, uitdagingen in kaart gebracht, plannen gesmeed. Opvallend daarbij zijn de vele vragen die bij organisaties lijken te leven over immaterieel-cultureel-erfgoedwerking. ‘Hoe kunnen we immaterieel cultureel erfgoed inbedden in de werking? Wat ís precies een immaterieel-cultureel-erfgoedwerking’? Of meer nog ‘waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over immaterieel cultureel erfgoed?!’
 17. Er zijn immers allerlei ‘immateriële’, geestelijke of‘niet-materiële’ waarden, dimensies, aspecten en methodes van erfgoed(werking). Ook deze worden steeds belangrijker in de cultureel-erfgoedwerking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan erfgoedwerking m.b.t. ‘geheugen’ en herinneringscultuur; erfgoed, trauma en verwerking; biografisch erfgoed, zowel individueel als collectief; betekenisgeving en emotie; narrativiteit; ideologie; waarden verbonden aan gebouwen; de methode van mondelinge geschiedenis en bronnen die daaruit voortkomen … Welke interessante ontwikkelingen en methodes zijn gelinkt aan dergelijke niet-materiële sporen uit het verleden? En hoe kunnen we hier binnen het huidig beleidskader en de beleidsplannen als sector mee omgaan?
 18. Op 29 september organiseerden FARO en tapis plein vzw een contactmoment om samen na te denken over de vraagstukken die naar boven komen. Tijdens het contactmoment werden de uiteenlopende begrippen, kaders en insteken benoemd; noden werden opgetekend. Ook werd een start gemaakt richting werkbare operationele begripsomschrijvingen.
 19. De presentaties en samenvatting van de vragen kan u hier terugvinden:
 20. * Presentatie Jorijn Neyrinck: ‘Hoezo, immaterieel? Focus op niet-materiële facetten van erfgoedwerking (pdf). Een heldere blik op alle conceptuele verwarring rond immaterieel erfgoed, in beleid en praktijk.
  * Presentatie Marc Jacobs: 'Reculer … pour mieuxvoir/sauter' (pdf) en samenvatting (pdf). De historiek van internationale denkkaders in verband met immaterieel erfgoed en toekomstperspectief.
  * Vragen en antwoorden (pdf)
 21. Heeft u vragen? Neem contact op met FARO via info@faro.be of tapis plein vzw via info@tapisplein.be.
Read next page