Ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru #ailgylchuCymru

Mae'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i arferion a threfniadau awdurdodau lleol ar draws Cymru o ran ailgylchu gwastraff cartref. Mae’r isod yn gyfrif parhaus o hynt yr ymchwiliad, ac mae’n cynnwys cyfraniadau gan aelodau o’r cyhoedd.

  1. Y Pwyllgor yncytuno i gynnal ymchwiliad i ailgylchu yng Nghymru; manylion cyhoeddi a'r cylchgorchwyl ar wefan y Cynulliad.
  2. Ymgynghoriadcyhoeddus yn cael ei lansio. Russell George, aelod Pwyllgor, a thîm News DirectWales yn trydar linc i'r ymgynghoriad, gan annog ei ddilynwyr i gyfrannu.
  3. Y Pwyllgor ynlansio fideo o'i Gadeirydd Alun Ffred Jones yn esbonio sut y gall y cyhoeddgyfrannu at yr ymchwiliad ac yn eu hannog i wneud hynny.
  4. Y Cynulliad yntrydar llun yn dangos disgyblion Ysgol Gynradd Wrecsam yn cyfrannu eu syniadauyn ystod eu hymweliad â'r Cynulliad.
  5. Ar ôl annog y cyhoedd i anfon lluniau o'r dulliauailgylchu yn eu hardaloedd, y Pwyllgor yn cyhoeddi lluniau a gafwyd gandrigolion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
  6. Cynghorau Lleol yncymryd rhan, gan annog eu trigolion i rannu eu barn drwy Twitter.
  7. Aelodau o'r cyhoeddyng Nghymru yn dechrau rhannu eu barn ar Twitter.
  8. Yn dilyn cyhoeddierthygl yn y South Wales Evening Post, y Pwyllgor yn cael rhagor o ymatebioni'r ymgynghoriad gan y cyhoedd. Fel y daw'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus i ben,caiff yr ymatebion eu cyhoeddi ar wefan y Cynulliad, a byddant oll yn rhan o'rwybodaeth a gaiff ei hystyried gan y Pwyllgor yn ystod yr ymchwiliad.
  9. Y cyfnod ymgynghoriswyddogol yn dod i ben; y Pwyllgor yn creu dau arolwg ar-lein (un ar gyferoedolion, a'r llall ar gyfer plant a phobl ifanc) ac yn annog y cyhoedd igymryd rhan dros yr haf.
Read next page